KO – Sete Lyrics

K.O – SETE Ft. Young Stunna Blxckie

 

[Intro: Young Stunna]

(Ah na na)

Dali ngik’phethe-phethe

Phethe-phethe

Dali ngik’phethe-phethe

Phethe-phethe

(Welcome to the planet)

 

[Verse 1: K.O]

(Eish) Ngiyak’ feel-a maan

Ngwanyana ka di koti mo marameng

You been the one my love

Diamond walk e-mallin

Chanel ne washi legolide

Uncibikalis’ inhliziyo ngale phimbo lakh’ el’pholile (Oh yeah)

Your ex man lookin’ at me funny and akasi dumeli

Umungam’tshel’ ukuthi masiseyinguben’, I’m different ngifan’ nebhubesi

Ngiyaz’ uzong’zonda maar ang’nandaba

I can put you on, ngwana nka o nyala

Ngik’thengele nemoto, namanje singayilanda

Sfike naphesheya, sidl’ imal’ emaLondon (Baby wami, ayy)

Bas’dlela nomon’ omakhelwane ngizwile (Oh no)

Better tell em it’s more than love intwes’ hlangan’sile

Lo-line vel’ esiwuphethe (Phethe)

Ng’bheke wedwa ,I’ma never look back (Back)

Ayihlale phansi ithobel’ umthetho (Mthetho)

‘Cause you know I want you, want you

 

[Chorus: Young Stunna]

Ungithath’ ungibeke, ngeke

Heh basihlukanis’ uthando lugqwele

Ngicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingene

Athi ngik’sete, ngik’sete

Athi ngik’sete, ngik’sete

Athi ngik’sete, ngik’sete

Uthando lwakho (Okay) lungenza ng’shelele

 

[Verse 2: Young Stunna]

Aw’ mina ngawe ngigqwele ngyak’tshela

Zange’ bang’fak’ umoya ngawe ngay’fela

Mangith’ ngyaphuma ngyo’funa ma’cent

Kuze wena nomndeni wami n’betese

K’dala ngik’funa ngay’themba

Manje usu’ngo wam’ inhlliziyo ifudumele

Ng’cel’ ama’phutha angaling’ as’test-e

Njalo manginawe ngizizwa ng’phelele

Angith’ uthanda mina? Ng’cela kungashintshi

Uyang’sanganisa, ofana nawe angek’ aphind’ abekhona nak’lelizwe

Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile, ungenza ng’ndize

Angith’ uthanda mina? Ng’cela kungashintshi

Uyang’sanganisa, singanqoba nempi singay’hlanganis’

Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile, ungenza ng’phile

 

[Chorus: Young Stunna]

Ungithath’ ungibeke, ngeke

Heh basihlukanis’ uthando lugqwele

Ngicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingene

Athi ngik’sete, ngik’sete

Athi ngik’sete, ngik’sete

Athi ngik’sete, ngik’sete

Uthando lwakho lungenza ng’shelele

 

[Verse 3: Blxckie]

Aw’ ngicabanga wena njalo (Njalo)

Sengaba novalo

Oh baby lalela is’khalo (Skhalo)

Awusang’thembi I know

Aw’ thando lwami luzokhula njalo

Uma unami ngijabula njalo

Without you girl I feel incomplete

I’m tryna fall back, take the lead

I’m trying my best can’t you see?

I’ll get you anything nomayini

 

[Bridge: Young Stunna]

Ng’cel’ ungethembe, ngik’sete

Thembe ngik’sete

Ng’thembe ngik’sete

Ungenza ng’shelele

Ng’cel’ ungithembe

Athi ngik’sete

Athi ngik’sete, ngik’sete, ay’ man

 

[Chorus: Young Stunna]

Ungithath’ ungibeke, ngeke

Heh basihlukanis’ uthando lugqwele

Ngicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingene

Athi ngik’sete, ngik’sete

Athi ngik’sete, ngik’sete

Athi ngik’sete, ngik’sete

Uthando lwakho lungenza ng’shelele

 

[Outro]

Sete wentombi

Yami, yami, nawe weh

Sete weh

Setetete

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *